Ungdomsbedrifter

På MK har vi flere Ungdomsbedrifter som tar oppdrag innen grafisk design, webdesign, film og foto.

Vi vil oppdatere denne siden med kontaktinformasjon til disse bedriftene etterhvert som de oppretter egne nettsider og facebooksider, i begynnelsen av 2019.

Vi har flere bedrifter i gang allerede, som kan nås via avdelingsleder Ellen Dahl: Ellen.Dahl@sameyde.vgs.no